Jongeren zijn bezig zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Gedurende deze ontdekkingstocht krijgen zij behalve met persoonlijke kwesties ook te maken met vraagstukken in de samenleving rondom milieu, de multiculturele samenleving, de ongelijke verdeling van goederen en geld in de wereld, zinloos geweld en gebruik van wapens op scholen en nog meer van dit soort vraagstukken. Uit onderzoek, dat de laatste tijd is gedaan, blijkt dat de betrokkenheid van jongeren bij wereldvraagstukken en bij ontwikkelingssamenwerking groot is. En als ze ergens door geraakt worden, willen ze er ook concreet iets voor doen.
Hieronder informatie voor jongeren die zich actief willen inzetten voor hun medemens. Hier en ver weg. In de inleiding wordt kort ingegaan hoe in de misionaire beweging over jongeren en hun 'missie' wordt gedacht. Daarna volgt informatie over verschillende organisaties die zich bezig houden met uitwisseling, reizen, vrijwilligerswerk en projecten voor en door jongeren.
De gegevens werden verzameld door Jan Brock en Erica op 't Hoog.